محل برگزاری همایش

مکان برگزاری هجدهمین همایش:

تهران، شریعتی بعد از پل سید خندان، پشت پارک کورش، خیابان لاهیجان شرقی، نبش کوچه شهید قهرمان، مجموعه فرهنگی ورزشی شماره یک شرکت نفت

۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴

ساعت جشنواره همایش: ۸ الی ۱۷

ساعت تحویل نمونه های دانشجویی: روز اول ۷:۳۰  الی ۸:۳۰ (قبل از شروع افتتاحیه) و ساعت ۱۱ الی ۱۲( بعد از افتتاحیه)