ثبت نام بیستمین دوره همایش سالیانه

 

دانلود فرم ثبت نام

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام بیستمین دوره مسابقات دانشجویی سالیانه

موسسه بتن آمریکا ACI - شاخه ایران


1. فیش واریزی ( که شامل مبلغ واریزی تمامی اعضا تیم به همراه استاد راهنما طبق تعرفه اعلام شده می باشد)
2.کپی کارت دانشجویی (شایان ذکر است در هنگام گرفتن کارت ورود به همایش بایستی اصل کارت رویت شود)
3. معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل خود شامل موارد ذیل می باشد:
- نام اعضا تیم درآن نوشته شود.
- نام استاد راهنما به همراه تیمی که در آن هستند قید شود، با توجه به این نکته که برای هر تیم یک استاد راهنما معرفی شود و تیم مذکور با همان استاد راهنما می تواند
با پرداخت مبلغ هر مسابقه در آن مسابقه شرکت کند.
- نام مسابقه ای که اعضا معرفی شده درآن شرکت می نمایند قید شود.
- معرفی نامه مذکور بایستی بر روی سربرگ دانشگاه، مهمور به مهر دانشگاه محل تحصیل و امضای بالاترین مقام دانشگاه بر روی آن باشد.
4. فرم ثبت نام
دانشجویان گرامی می توانند مدارک خود را از سه طریق : ایمیل ، فکس و پست که تمامی این موارد در فرم ثبت موجود
می باشد به دبیر خانه مرکز تحقیقات بتن (متب) ارسال نمایند .
توجه: دانشجویان گرامی پس از ارسال مدارک میبایست تاییدیه ارسال مدارک خود را از دبیرخانه مرکز تحقیقات بتن (متب) دریافت نمایند

شماره های دبیرخانه همایش: ۸۸۶۶۴۱۵۱ و ۸۸۶۶۴۱۵۲

محل برگزاری همایش: تهران، باشگاه شماره یک شرکت نفت