رشته ها و مقاطع تحصیلی

انجمن دانش آموختگان

گروه های پژوهشی موسسه

اطلاعیه ها

6ee63dfc6cdae789c7c517df64b918d1.x400
16 اسفند 1393
یادگیری
مشاهده
Screenshot_18-300×300
27 اردیبهشت 1394
کلاس های ما
مشاهده
img_conqueobjeto
4 خرداد 1394
آموزش
مشاهده

درباره موسسه

infou
موسسه علوم و توسعه پایدار آریا پیرو بازدید معاونت محترم
پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز و اعطای
مجوز رسمی به موسسه به عنوان موسسه پژوهش محور برای
مشارکت با مرکز تحقیقات بتن ``متب`` و تاسیس شاخه مرکز
تحقیقات بتن دانشگاه علوم و توسعه در ایوانکی برای هدایت
فعالیت های پژوهشی مشترک همسو با چشم انداز پایایی ایران؛
موافقت نمود
ادامه مطلب

موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا

دانشگاهی آینده نگر

آخرین مطالب

مطالب را از اینجا پیگیری کنید.

otariaadmin
22 مهر 1397

تکمیل ظرفیت دانشگاه

مزایای تحصیلی موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا

دانشجویان چه می گویند؟

.

peter

آرمان فقیه

Front-end Developer

“ این قالب یکی از بهترین قالب های ارئه شده در زمینه آموزش و یادگیری است. با استفاده از این قالب بنده توانستم سایتی به خوبی سایت های فرانش پیاده سازی کنم و از آن درامد کسب کنم”

manuel

محسن فرزین

Designer

“ این قالب یکی از بهترین قالب های ارئه شده در زمینه آموزش و یادگیری است. با استفاده از این قالب بنده توانستم سایتی به خوبی سایت های فرانش پیاده سازی کنم و از آن درامد کسب کنم”

john-doe

جهان آرمان

Art director

“ این قالب یکی از بهترین قالب های ارئه شده در زمینه آموزش و یادگیری است. با استفاده از این قالب بنده توانستم سایتی به خوبی سایت های فرانش پیاده سازی کنم و از آن درامد کسب کنم”

elsie

مهسا علیزاده

Copyrighter

“ این قالب یکی از بهترین قالب های ارئه شده در زمینه آموزش و یادگیری است. با استفاده از این قالب بنده توانستم سایتی به خوبی سایت های فرانش پیاده سازی کنم و از آن درامد کسب کنم”

anthony

رضا قمیشی

CEO at Thimpress

“ این قالب یکی از بهترین قالب های ارئه شده در زمینه آموزش و یادگیری است. با استفاده از این قالب بنده توانستم سایتی به خوبی سایت های فرانش پیاده سازی کنم و از آن درامد کسب کنم”

jackson

سینا درخشنده

WordPress Developer

“ این قالب یکی از بهترین قالب های ارئه شده در زمینه آموزش و یادگیری است. با استفاده از این قالب بنده توانستم سایتی به خوبی سایت های فرانش پیاده سازی کنم و از آن درامد کسب کنم”

ارتباط با...